Optimera försäljning och logistik med provtagning av spannmål

07 maj 2024 Lotta Alberius

editorial

När det gäller att maximera lönsamheten och effektiviteten i jordbruksverksamheten är noggranna spannmålsanalyser en oumbärlig resurs för jordbrukare och leverantörer. Genom att utföra analyser av spannmålet kan man få en djupare förståelse för dess kvalitet och sammansättning, vilket i sin tur möjliggör förbättrade beslut kring lagring, försäljning och användning. Här är några viktiga aspekter att överväga när det gäller spannmålsanalyser och hur de kan bidra till att optimera din skörd.

Fuktinnehåll och lagringsförhållanden

Ett av de viktigaste aspekterna av spannmålsanalys är att bedöma fuktinnehållet i spannmålet. Ett för högt fuktinnehåll kan leda till mögel- och bakteriebildning samt försämrad kvalitet på spannmålet under lagring. Genom att noggrant övervaka fuktinnehållet och göra justeringar i lagringsförhållandena kan man minimera risken för förluster och säkerställa att spannmålet behåller sin kvalitet över tid.

Proteinhalt och näringsvärde

En annan viktig aspekt av spannmålsanalyser är att bedöma proteinhalten och näringsvärdet hos spannmålet. Proteinhaltet är en avgörande faktor för många användningsområden, inklusive foderproduktion och livsmedelstillverkning. Genom att noggrant övervaka proteinhalten kan man säkerställa att spannmålet uppfyller de krav som marknaden och kunderna ställer och därigenom maximera dess värde och användbarhet.

spannmålsanalyser

Skadedjur och orenheter

Slutligen är det viktigt att utföra analyser av spannmålet för att identifiera eventuella skadedjur och orenheter. Skadedjur och orenheter kan inte bara påverka spannmålets kvalitet och användbarhet utan också utgöra en hälsorisk för människor och djur. Genom att identifiera och åtgärda problem i ett tidigt skede kan man minimera risken för förluster och säkerställa att spannmålet uppfyller höga kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Optimera din skörd med noggranna spannmålsanalyser

Att investera i noggranna spannmålsanalyser är en klok strategi för att optimera din skörd och maximera dess värde och användbarhet. Genom att övervaka fuktinnehåll, proteinhalt och identifiera eventuella skadedjur och orenheter kan du säkerställa att ditt spannmål når marknaden i optimalt skick och möter kraven och förväntningarna från kunder och leverantörer. Så ta steget och låt spannmålsanalyserna guida dig mot en framgångsrik skördsäsong! Frökontrollen har färdiga analyspaket som vi rekommenderar men vi gör även enstaka analyser efter önskemål. Hör av dig till Frökontrollen redan idag för mer information om spannmålsanalyser.

För bäst resultat skickar du ett större prov på flera ställen av ditt lager. Blanda det väl först. Av detta tar du sedan ungefär 800 gram och skickar till oss. Beställ provpåsar snabbt och enkelt på frökontrollen.se. Förpacka sedan provet ordentligt i innerpåsen och stoppar det sedan i kuvertet.Från detta tar du ett mindre prov på ca 800 gram som du skickar till oss. 

Fler nyheter

17 januari 2024

[INFÖR VIDEO HÄR]