Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i Helsingborg

11 mars 2024 Veronica Urena

editorial

I en tid där inomhusmiljöns kvalitet blir alltmer uppmärksammad, är det viktigt att inte bortse från vikten av en fungerande ventilation. För fastighetsägare i Helsingborg och dess omnejd är den Obligatoriska Ventilationskontrollen (OVK) inte bara ett lagkrav utan även en garanti för en sund levnadsmiljö för de boende. Detta är vad du behöver veta om OVK i Helsingborg, och hur du kan säkerställa att dina fastigheter inte bara följer lagstridiga krav utan även bidrar till en bättre luftkvalitet för alla.

Vad är OVK?

OVK är en förkortning för Obligatorisk Ventilationskontroll, ett lagkrav som syftar till att säkerställa att byggnaders ventilationssystem fungerar som de ska för att ge en god inomhusluft. Denna kontroll är obligatorisk för alla typer av byggnader och måste utföras regelbundet av en certifierad kontrollant. Syftet med OVK är dels att säkra en hälsosam miljö för människor som vistas i lokaler och bostäder, dels att bidra till energibesparing genom att se till att ventilationssystemen är effektiva och välfungerande.

Varför är OVK viktigt?

Ventilationssystemets huvuduppgift är att byta ut inomhusluften mot frisk utomhusluft, vilket är av stor betydelse för både människors hälsa och byggnadens skick. Dålig luftkvalitet inomhus kan leda till allvarliga hälsoproblem som huvudvärk, allergier och astma, men kan även påverka koncentration och generellt välbefinnande. Dessutom kan ett ineffektivt ventilationssystem leda till onödigt höga energikostnader och onödan slitage på fastighetens struktur, såsom mögel och fuktskador. OVK hjälper fastighetsägare att identifiera och åtgärda brister i ventilationssystemet för att skapa en trygg och hållbar livsmiljö.

ovk helsingborg

Gången i en OVK i Helsingborg

När det är dags för en OVK i Helsingborg bör fastighetsägaren anlita en certifierad kontrollant som har rätt kunskaper och verktyg för att genomföra en korrekt kontroll. Kontrollanten kommer att bedöma systemets prestanda, se över underhållet och kontrollera att alla delar av ventilationssystemet uppfyller de krav som fastställts i byggreglerna. Om brister uppdagas under kontrollen är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda dessa.

Efter genomförd kontroll utfärdas ett protokoll som visar om fastigheten har godkänts eller underkänts. Vid godkännande är OVK-giltigheten i regel 6 år för flerbostadshus och 3 år för särskilda byggnader som skolor och sjukhus. Vid underkännande måste fastighetsägaren genomföra nödvändiga åtgärder inom given tid för att försäkra en godkänd OVK vid nästa kontroll.

För fastighetsägare i Helsingborg finns det många aktörer att välja mellan vid behov av OVK. Viktigt är att välja en partner som inte bara utför kontrollen enligt alla regelverk utan också bistår med rådgivning och service för eventuella åtgärder.

Läs mer om OVK besiktning Helsingborg!

Fler nyheter

17 januari 2024

[INFÖR VIDEO HÄR]